" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Thursday, July 1, 2010

တက္က်မ္း :

ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ပါ
လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင္႔ မိမိ ဘဝ၏တိုးတက္လမ္းကို ရွာသင္႔သည္ ။
မိမိသည္ မည္သည္႔ေနရာတြင္႔ ကြၽမ္းက်င္သည္ဟု ေျပာဆိုနိင္သူသည္ သူလိုကုိယ္လို သာမာန္လူမ်ားထက္ အခြင္႔ အေရးပိုသည္မွာ အထူးေျပာရန္မလိုေပ ။ ထို႕ေႀကာင္႔ ဘဝ တိုးတက္ေစရန္ ပထမ အဆင္႔ တစ္ခုျဖစ္ေသာ skillful person ျဖစ္လာေစရန္ တစ္ေနရာတည္းစြဲျမဲစြာလုပ္ကိုင္းရင္း လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈကို တည္ေဆာက္ယူႀကရန္ အႀကံျပဳလိုက္ပါသည္ ။
ေကာင္းမြန္ေသာအေလ႕ အက်င္႔မ်ားကိုေမြးျမဴပါ
ေကာင္းေသာအေလ႕ အက်င္႕မ်ားကုိေန႕စဥ္ျပဳေသာသူသာ ေကာင္းမြန္ေသာအနာဂတ္ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ရမည္မွာ ျငင္းရန္မလိုေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္ ။ ထို႔ေႀကာင္႔ေကာင္းမြန္ေသာအေလ႕ အက်င္႔မ်ားကို ေန႕ စဥ္ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ပါရန္တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။
အခ်ိန္၊ေနရာနွင္႔ ခြန္အား
ေအာင္ျမင္လိုသူတစ္ေယာက္သည္ အခ်ိန္ အခါကိုသိရမည္ ။ မည္သည္႕ အခ်ိန္ မည္သည္႔ေနရတြင္႔ ခြန္အားကို မည္မွွ်စိုက္ထုတ္ရမည္ကို သိရန္လိုအပ္ေပသည္ ။မည္သည္႕ အလုပ္ ကို ခြန္အားမည္မွ်စိုက္ထုတ္ရမည္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင္႔ အေကာင္းဆံဳးေလ႕လာသင္ယူနိင္ေပသည္ ။
တြန္းကန္အား
တြန္းကန္အားသည္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ၏ အေရးပါေသာေသာ႔ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေလသည္ ။တြန္းကန္အားဆိုသည္မွာ ဤအလုပ္ကို မည္သည္ေႀကာင္႔လုပ္ရသည္ဟူေသာအေႀကာင္းျပခ်က္ျဖစ္သည္ ။ မည္သည္႔အတြက္ေႀကာင္႔လုပ္ရသည္ဟူေသာ အေႀကာင္းျပခ်က္(၀ါ) တြန္းကန္အားမွန္ကန္ပါလွ်င္ မည္သို႔ လုပ္ရမည္ဟူေသာ အခ်က္မွာ အလြန္လြယ္ကူေသာ အခ်ုက္တစ္ခ်က္ျဖစ္လာေပသည္။
(ဥပမာ) မိန္းမတစ္ေယာက္.... အတန္းပညာ မ်ားမ်ားစားစားမရွ္ိပဲ ေယာက္်ားျဖစ္သူ၏ လုပ္ခလစာအေပၚ၌သာမွီခိုစားေသာက္ရသည္။ ေယာက္်ားျဖစ္သူရုတ္တရက္ ေသဆံဳးသြားေသာအခါ မလုပ္တတ္မကိုင္တတ္ျဖင္႔ က်န္ခဲ႔သည္ ။ အျခားေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားမရွိေပ ။ ေနာက္ဆံဳး ကိုယ္တိုင္အားထုတ္မႈမရွိလွ်င္
ငတ္ေပေတာ႔မည္ ။ ထိုအခါ သူသည္ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ျဖင္႔ အသက္ေမြးရာမွ ယခုအခါ စတိုးဆိုင္ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေနေပျပီ ။
ထိုဥပမာအရ... မည္သုိ႔လုပ္ရမည္ထက္ ဘာေႀကာင္႔ လုပ္ရသည္က ပို အေရးႀကီးေႀကာင္း သိသာေပသည္ ။ ထို႔ေႀကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘ၀၏ တြန္းကန္အားကိုယူ၍ ဘ၀ကိုတိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ႀကရမည္ျဖစ္သည္။
နမူနာ.အားျဖင္႔ .......

* မိဘအတြက္ ( ရွားပါတယ္ )
* ငါက ဆင္းရဲလို႔ လူရာမသြင္းႀကဘူး .. ငါႀကိဳးစားရမယ္ .........အစရွိသျဖင္႔ ...ေပါ႕.......
ေလးစားမႈရွိပါ
အကယ္၍သင္သည္ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ႔လွ်င္ သတ္ိထားရမည္႔ အခ်က္တစ္ခုမွာ မိမိအလုပ္အေပၚေလးစားမႈေလ်ာ႔က်လာျခင္းကို ဆင္ျခင္ရန္ျဖစ္သည္။ လူတို႕႕ ၏သေဘာမွာ မလုပ္တတ္ေသးခင္သာ အားသြန္ခြန္စိုက္ရွိျပီး လုပ္ငန္း၌ကၽြမ္းက်င္လာေသာအခါ ေပါ႔ေလ်ာ႔လာတတ္၍ မလိုလားအပ္ေသာဆံုးရႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚကာ
ဆက္လက္တိုးတက္ရန္အတြက္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္ ။ထို႔ေႀကာင္႔ ေျပာခ်င္ပါသည္ မည္သည္႔လုပ္ငန္းကိုမဆို ကၽြမ္းက်င္သည္ဟူ၍ မေပါ႕ဆပါနွင္႔ ။ လက္ေဆာင္စကားတစ္ခြန္းပါခ်င္၏
" သတိ္ိ နွင္႔ ပိုက္ဆံ သည္ ပိုသည္ဟူ၍မရွိ "
၀႗္ဆိုတာလည္တတ္တယ္
သူတစ္ပါးအေပၚမေကာင္းမႀကံပါနွင္႔ ၀႗္ဆိုတာလည္တတ္တယ္တဲ႔ ...
အဲဒီစကားက မွန္ခ်င္လည္းမွန္မယ္ ....မမွန္ခ်င္လည္းမမွန္ဘူး .. ဒါေပမယ္႔ ေသခ်ာတာတစ္ခုက
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က မေကာင္းတာလုပ္ထားခဲ႔ ရင္ သူတပါးအေပၚ အေကာင္းျမင္ခ်င္တဲ႔ စိတ္နဲ႔ ယံုႀကည္စိတ္ ေတြအျပင္ ငါ႔ အေပၚသူတို႔ရိုးသားပါ႕ မလားဆိုတဲ႔ သံသယႀကီးနဲ႔ ငါ႔အလွည္႔က ဘယ္ေတာ႔ျပန္ေရာက္မလဲဆိုတဲ႔စိတ္ေတြေႀကာင္႔ အလုပ္ကိုထဲမွာေပ်ာ္နုိင္ေတာ႔မွာမဟုတ္တာေသခ်ာပါတယ္ ။ အဲဒီေတာ႔ သူငယ္ခ်င္းတို႔လည္း သူမ်ားကို မေကာင္းၾကံတာမ်ိဳးကို ေရွာင္က်ဥ္နိင္ႀကျပီး အျမဲ ေပ်ာ္ရႊင္နိင္ပါေစ ။+(
ဟန္မေဆာင္ပါနွင္႔
ဟန္္ေဆာင္ရသည္မွာ စစခ်င္းအလြန္လြယ္ကူေသာ္လည္း ။ ေပၚေပါက္သြားပါက အလြန္ရွက္စရာေကာင္းလွသည္။ ဟန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္ ျပန္လည္ေပၚေပါက္သြားမည္သာျဖစ္သည္။
ဟန္ေဆာင္မႈေပၚေပါက္သြားလွ်င္ လူလိမ္ လူညာအျဖစ္ တိုးတိုးတစ္မ်ိဳးကြယ္ရာတစ္မ်ိဳး အေျပာခံရမည္ျဖစ္ကာ
မိမိကိုယ္တိုင္လည္း မသြားရဲမလာရဲျဖင္႔ တိုးတက္လမ္းမ်ားပိတ္ဆို႕ သြားမည္ျဖစ္သည္ ။

(သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵမ်ားျပည္႕၀ျပီး ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊႈင္ေသာဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ႀကပါေစ )

copy from received mail

No comments: