" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, September 11, 2011

ဦးေႏွာက္ဆိုတာ ဓားလိုပဲ။

လူမုိက္ဆုိလွ်င္ ေရွာင္ေသြလဲြလို႔၊ မမီွဝဲႏွင့္ ကင္းေအာင္ေန။ ပညာရိွကုိ အရွည္တဲြလို႔၊ မွီဝဲ ဆည္းကပ္နည္းယူေစ။ သုံးပါးရတနာ မိဘမ်ားႏွင့္၊ ဆရာသမားကို ပူေဇာ္ေလ။ ခ်မ္းသာကိုေပး ဆက္ဆံေရး၊ ေမွ်ာ္ေတြးသုံးခ်က္ေပ။ အဲဒါမွ “ဗုဒၶဝါဒ” ကမာၻ႔မဂၤလာေတြ။

ဦးဖိုးက်ားက “ကၽြႏု္ပ္သည္ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းကို သေဘာမထားပါ။ ေက်ာင္းသား သူငယ္စေသာ သူတို႔သည္ အျပစ္ကင္းစင္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဇာတိမာန္ တက္ၾကြ၍ စိတ္ထားစိတ္ေန ျမင့္ျမတ္ၾကၿပီးကာ ေလာကိေလာကုတၱရာ အက်ဳိးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ျပည့္စုံၾကလွ်င္ပင္ အကၽြႏု္ပ္မွာ အလြန္ေက်နပ္ ဝမ္းေျမာက္လွၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း” ဟူ၍ဆုိကာ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ သမိုင္းဆုိင္ရာ သုတမ်ားကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။

လူဆိုတာ ကိုယ္လိုအပ္တာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေတာင္းဆိုရဲရတယ္။ ေတာင္းဆိုဖို႕ မေၾကာက္ရဘူး။
ကိုယ္လိုအပ္တာကို ေတာင္းဆိုဖို႕ ေၾကာက္လိုက္တဲ့ ေၾကာက္စိတ္ဟာ မေကာင္းမွဳတခုကို က်ဴးလြန္ဖို႕ တြန္းအားေပးလိုက္သလို ျဖစ္သြားတယ္။


ဦးေႏွာက္ဆိုတာ ဓားလိုပဲ။ အျမဲတမ္းေသြးေနရတာ။ မေသြးရင္ တံုးသြားေရာ'

No comments: