" ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္ " " ေမတၱာတရားရဲ႕ရနံ႔သည္သာ လူသားအားလုံးကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစပါသည္ " " ျမန္မာျပည္သူ ့ျပည္သားမ်ား အားလံုး၊ က်န္မာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ "

Sunday, September 11, 2011

Poems

ေရသံသရာ

ေကာင္းကင္တခုိ၊ ၿပိဳမလို၊

တိမ္ညိဳဘာေၾကာင့္ မႈိင္းပါတယ္၊

မိုးရြာလို႔ မႈိင္းပါတယ္။

ျမည္ဟည္းထစ္ႀကိဳး၊ မာန္ဟုန္ၿဖိဳး

ေရႊမိုးဘာေၾကာင့္ရြာရတယ္၊

ေရခိုးပါလို႔ ရြာရတယ္။

တစိမ့္စိမ့္မိုး၊ ရြာသြန္းၿဖိဳး

ေရခုိးဘယ္က ရပါတယ္၊

ပင္လယ္ေရက ရပါတယ္။

အေျပာဝန္းက်ယ္၊ ေငြပင္လယ္

သင္ေရဘယ္က ရပါတယ္၊

ေခ်ာင္းေရေတြက ရပါတယ္၊

စီးက်ေတြေတြ၊ ရဂုံေတြ

ေခ်ာင္းေရဘယ္က ရပါတယ္၊

မိုးေရက်လို႔ ရပါတယ္။

ရြာသြန္းၿဖိဳးေစြ၊ လွ်ပ္ပန္းေဝ

မိုးေရဘာေၾကာင့္ က်ရတယ္၊

တိမ္ညိဳမႈိင္းလုိ႔ က်ပါတယ္။


ကိုလုိနီေခတ္ ျမန္မာကေလးလူငယ္ သုတစာေပတြင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရား၏ “သုံးလူ႔ ရွင္ပါင္” အစခ်ီ ကဗ်ာသည္ လြန္စြာ ၾသဇာ ႀကီးမားလွပါသည္။

သုံးလူ႔ရွင္ပင္၊ ကၽြန္႔ထိပ္တင္

ေသာင္းခြင္စၾကၤာဝ႒ာ။

နတ္ျဗဟၼာတို႔၊

ညီညာရုံးစု၊ ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္၊

ရတုနဂို၊ ရႊန္းရႊန္းစုိသည္၊

ဝါဆုိလျပည့္၊ ၾကြက္မင္းေန႔ဝယ္၊

ခ်မ္းေျမ့ၾကည္ျဖဴ၊ သေႏၶယူသည္၊

နတ္လူၿငိမ္းဘုိ႔၊ ကိန္းပါကို။

အစခ်ီလ်က္ လယ္တီဆရာေတာ္က ဗုဒၶ၏ ျဖစ္ေတာ္စဥ္မ်ားကို ဖြားျမင္သည္မွ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မႈသည္အထိ ေျပာင္ေျမာက္စြာ ဖဲြ႔ဆိုထားပါသည္။ ယေန႔တုိင္ ဆန္းသစ္ဆဲျဖစ္ပါသည္။


ငါ႔ညီေျပာင္ဝင္း၊ ေမာင္သစ္ဆင္း

မင္း၏သားငယ္၊ သက္ႏွစ္ဆယ္သည္

ဘယ္ပစၥည္းကို ႀကိဳက္သနည္း။

မလိမ့္တပတ္၊ ေခါင္းပုံျဖတ္၍

အနပ္အပါး၊ ျမတ္ႀကီးစား၍

သနားကင္းမဲ့ ကိုယ္က်ဳိးငဲ့၍

ရခဲ့ မသမာ၊ ထိုဥစၥာ၌

မခြာမခဲြ၊အရိပ္မဲ။

ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခၽြန္၊ ကိုယ့္အားသြန္၍

ေျဖာင့္မွန္တရား၊ လက္ကိုင္ထား၍

သနားေမတၱာ၊ အေလးသာ၍

ရွာရသမွ်၊ ထိုေငြစ၌

ဖုိးလ မုေလး စမ္းေရေအး။

No comments: